תוכנית צש/ 8/ 21/ 37

תוכנית צש/ 8/ 21/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית צש/ 8/ 21/ 37
מספר: צש/ 8/ 21/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת מגרש בניה בתחום החלקה, תוך איחוד וחלוקה
בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ב. קביעת זיקת הנאה למעבר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7817חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 19/ 7.שינוי
תוכניתהצ/ 19/ 4.שינוי
תוכניתצש/ 8/ 21/ 27תכנית מתאר מקומית מס' צש/מק/27/21/8שינוי
תוכניתצש/ 8/ 21/ 31.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3746. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות28/01/2002תאריך פרסום: 28/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5049. עמוד: 1245. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2001
קבלת תכנית19/04/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200710/04/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים15329/01/2002