תוכנית ק/ 3307

תוכנית ק/ 3307

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית ק/ 3307
מספר: ק/ 3307
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית על ידי שינוי יעוד מקרקע חקלאית:
1. לאזור תעסוקה משולב הכולל:
-שטח למבני תעשיה, אחסנה ומלאכה ושרותים נלווים.
-שטח לשרותי דרך ותדלוק.
-שטח לאזור מסחרי ואזור מלונאות ונופש.
-שטח למשרדים ומסחר.
2. לאזור חניה.
3. שטח למבנה ציבור.
4. התווית דרכים ושבילים.
5. לשטח ציבורי פתוח.
ב. קביעת הנחיות והוראות בניה.
ג. קביעת הנחיות ותנאים למתן היתר בניה.
ד. קביעת הנחיות למניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים.
ה. קביעת תנאים לביצוע התכנית ושלבי הביצוע.
ו. אחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם

תיאור המיקום:
מבנן 11

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8864חלק14
8865חלק24, 36-411-2, 7, 27
8868חלק89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ 91שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור חקלאי עם מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/12/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/06/2001
קבלת תכנית21/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003