תוכנית קא/ 391

תוכנית קא/ 391

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית קא/ 391
מספר: קא/ 391
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת חלקות 54 ו- 416 (לשעבר 21) לתחום התכנית תממ/ במ/ 2 / 172.
ב. הוראות ותשריט התכנית הראשית יחולו על החלקות המפורטות המיועדות לאחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6490חלק54, 416
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ במ/ 2/ 172בנית שכונת מגורים המכילה 392 יח"ד קביעת שטחי ציבור, מערכת דרכים ושטחים לאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3147. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1345. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2006
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
קבלת תכנית20/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים71730/01/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72530/10/2006