תוכנית רצ/ 1/ 1

תוכנית רצ/ 1/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית רצ/ 1/ 1
מספר: רצ/ 1/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוכנית מתאר לעיר ראשון לציון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
ראשון לציון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1970תאריך פרסום: 30/07/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1646. שנה עברית: התשל .