תוכנית ש/ מק/ 1185 הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' בשטח חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 04/ 236/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: תוכנית ש/ מק/ 1185 הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' בשטח חקלאי
מספר: 04/ 236/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11276חלק26, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ מק/ 1185תחנת תדלוק זכרון יעקבערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200404214/10/2004