תוכנית שד/ 19/ 5/ 1

תוכנית שד/ 19/ 5/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית שד/ 19/ 5/ 1
מספר: שד/ 19/ 5/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור לבעל מקצוע לאזור מגורים א'.
ב. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
ג. שינוי יעוד מאזור לבעל מקצוע וחקלאי לדרך.
ד. קביעת תנאים למתן היתר.
ה. קביעת זכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןכפר מל"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6447חלק60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 19/ 5שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים עם משקי עזרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/1999
קבלת תכנית14/10/1999