תוכנית שד/ 190

תוכנית שד/ 190

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית שד/ 190
מספר: שד/ 190
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של קרקע חקלאית לבניית מגורים ורווחה ציבורית.
ב. קביעת איזורי בניה כדלקמן:
1. אזור מגורים.
2. אזור מגורי סטודנטים.
3. אזור מסחרי.
4. שטח לבניני ציבור.
5. שטח ציבורי פתוח.
ג. קביעת זכויות בניה.
ד. הסדרת מערכת התנועה באיזור ע"י גשר עלי וחבור למערכת הדרכים הקיימת,
קביעת שטח לדרכים ודרכים משולבות.
ה. הרחבת דרך אזורית (כביש מס' 554) והקלה בקו בנין לדרך אזורית. (מ-75 מ' מציר
הדרך ל-41-51 מ' ).
ו. התכנית תהווה בסיס לחלוקה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןשדה ורבורג

תיאור המיקום:
ממזרח לשדה ורבורג ומצפון לקלמניה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7597חלק10-15, 19, 22, 27
7676חלק6, 78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 1059יעוד קרקע למגורים, קייט, נופש ולמוסדות לימוד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/06/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/06/2001
קבלת תכנית22/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200400503/03/2004