תוכנית שה/ מק/ 2613/ ב

תוכנית שה/ מק/ 2613/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית שה/ מק/ 2613/ ב
מספר: שה/ מק/ 2613/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6861חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2006תאריך פרסום: 06/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5516. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2005תאריך פרסום: 25/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5472. שנה עברית: התשסו .
קבלת תכנית25/11/2005