תוכנית שה/ מק/ 35

תוכנית שה/ מק/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית שה/ מק/ 35
מספר: שה/ מק/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2003תאריך פרסום: 24/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5169. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות30/07/2002תאריך פרסום: 30/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5098. שנה עברית: התשסב .
קבלת תכנית30/07/2002