תוכנית שה/ 69/ 30

תוכנית שה/ 69/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית שה/ 69/ 30
מספר: שה/ 69/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח של מוסדות ציבור למשרדים ומסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6847חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים27/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות21/09/2006תאריך פרסום: 21/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5580. עמוד: 5035. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהתנגדויות09/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3035. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה27/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/12/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/10/2001
קבלת תכנית04/09/2001