תוכנית שינויים שוינוי במיקום הממ"דים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 226/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוכנית שינויים שוינוי במיקום הממ"דים
מספר: 226/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוכנית שינויים ושינוי במיקום הממ"דים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18148חלק119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012422/11/2011