תוכנית תא/ 44

תוכנית תא/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית תא/ 44
מספר: תא/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל אביב

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/1937תאריך פרסום: 04/11/1937. שנה עברית: התרצח .