תוכנית 14/ מק/ 10010

תוכנית 14/ מק/ 10010

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית 14/ מק/ 10010
מספר: 14/ מק/ 10010
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין מערבי כמפורט להלן: קביעת קו בנין צדדי (מערבי) ל-3.00 מ', במקום 3.50 מ' (עפ"י סעיף 62 א' (א)4 בחוק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
מגרש 243 רח' ציפורן 27

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1998תאריך פרסום: 04/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4668. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/1998עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. שנה עברית: התשנח .