תוכנית 2/ ג/ מק/ 6659/ 005

תוכנית 2/ ג/ מק/ 6659/ 005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 2/ ג/ מק/ 6659/ 005
מספר: 2/ ג/ מק/ 6659/ 005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מס' יח"ד לדונם ומתן הנחיות והוראות עיצוב אדרכליות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11180חלק1-4, 16-24, 40-41
11181חלק1-31, 97, 100-102
11184חלק1-15, 17, 20-22, 27-28, 30-32, 37, 49, 55-67, 97, 119-120, 122, 126-127, 140-148
12189חלק74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4575. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1997תאריך פרסום: 22/05/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4524. שנה עברית: התשנז .