תוכנית 2/ ג/ מק/ 8156/ 011

תוכנית 2/ ג/ מק/ 8156/ 011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 2/ ג/ מק/ 8156/ 011
מספר: 2/ ג/ מק/ 8156/ 011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.חלוקת חלקה לשני מגרשים האחד חד-משפחתי והשני דו-משפחתי. ב.שינוי גודל מגרש מינימלי עפ"י קיים ל-400 מ"ר למגרש חד-משפחתי. ג.שינוי קו בנין קדמי וצידי במגרש ב', שינוי קו בנין אחורי במגרש א' ל-3.94 מ' ב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק44, 51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/02/1999תאריך פרסום: 11/02/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4729. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1998תאריך פרסום: 22/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4647. שנה עברית: התשנח .