תוכנית 2/ ג/ מק/ 9122/ 008

תוכנית 2/ ג/ מק/ 9122/ 008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 2/ ג/ מק/ 9122/ 008
מספר: 2/ ג/ מק/ 9122/ 008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניה צידי ל-3 מ' וקו בניה אחורי ל-4 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/1998תאריך פרסום: 26/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4622. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות13/07/1997תאריך פרסום: 13/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4543. שנה עברית: התשנז .