תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 15

תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 15
מספר: 2/ מע/ מק/ 6659/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מרווח אחורי וצדדי דרומי למתן לגיטימציה לבית ולפרגולה קיימת בפינה הדרומית מזרחית: קו בנין אחורי 3 מ' יישמר לצורכי מגורים, וקו בנין צדדי דרומי 0.72 מ' לצורכי לגיטימציה לפרגולה בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2001תאריך פרסום: 15/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4972. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2000תאריך פרסום: 03/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4876. שנה עברית: התשס .