תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 04

תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 04
מספר: 2/ מק/ מע/ 6659/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי גודל מגרש מינימלי ב. שינוי קו בניין ג. חלוקה ובינוי מוצע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4536. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות27/02/1997תאריך פרסום: 27/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4496. שנה עברית: התשנז .