תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 06

תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 06

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית 2/ מק/ מע/ 6659/ 06
מספר: 2/ מק/ מע/ 6659/ 06
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בינוי והתרת מגורים בקומת קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
רמת-ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות09/04/1998תאריך פרסום: 09/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4636. שנה עברית: התשנח .