תוכנית 2/ מק/ 302

תוכנית 2/ מק/ 302

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 2/ מק/ 302
מספר: 2/ מק/ 302
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צדדי מ-5 מ' ל-3 מ'

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אזור השחמון,רובע 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40076חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1997תאריך פרסום: 09/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4575. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות13/10/1996תאריך פרסום: 13/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4448. שנה עברית: התשנז .