תוכנית 22/ 03/ 102/ 36

תוכנית 22/ 03/ 102/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 22/ 03/ 102/ 36
מספר: 22/ 03/ 102/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחוד השטח בתכנית ולתכנן: א. אזור מגורים ב' לבנין 156 יחידות שכון. ב. אזור מיוחד להקמת מבני צבור ושרותים. ג. דרכים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
שכ' שלום,נתיבות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק3-4, 7-8
39579חלק41, 47, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1981תאריך פרסום: 27/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2740. שנה עברית: התשמא .