תוכנית 3/ מק/ מע/ 8804/ 03

תוכנית 3/ מק/ מע/ 8804/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 3/ מק/ מע/ 8804/ 03
מספר: 3/ מק/ מע/ 8804/ 03
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין בשטח לבניני ציבור לצורך התאמה לבניית גני ילדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט

תיאור המיקום:
עילוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק34, 36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/1997תאריך פרסום: 19/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4559. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה ברשומות16/02/1997תאריך פרסום: 16/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4492. שנה עברית: התשנז .