תוכנית 3/ 02/ 101/ 30

תוכנית 3/ 02/ 101/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוכנית 3/ 02/ 101/ 30
מספר: 3/ 02/ 101/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשמור את המראה האסתטי של רחובות העיר על ידי הגבלת חיבורי החשמל העיליים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
כל תחום שיפוט ותכנון העיר אשדוד.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית08/07/1987