תוכנית 6/ מע/ מק/ 5507/ 46

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5507/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 6/ מע/ מק/ 5507/ 46
מספר: 6/ מע/ מק/ 5507/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי בתוואי דרך על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה בלי לשנות את סה"כ היעודים ועפ"י תשריט חלוקה מאושר.
- חלוקת בין שני מגרשים 17/47/1 - 17/ 47/ 2
- שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית לפי סעיף 62 א(א)4 \
- ניוד אחוזי בניה בין הקומות ללא שיוי בסה"כ הכללי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק17, 39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600430/04/2006