תוכנית 8/ מע/ מק/ 14617/ 58

תוכנית 8/ מע/ מק/ 14617/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 8/ מע/ מק/ 14617/ 58
מספר: 8/ מע/ מק/ 14617/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מסחרי ותעסוקה לתחנת תידלוק

עיקרי הוראות התכנית
- שינוי יעוד מאזור מסחרי ותעסוקה לתחנת דלק.
- חלוקת קרקע למגרשים , הסדרת מערכת דרכים ותחבורה וחניה.
- קביעת הוראות וזכויות בניה לתחנת התדלוק ולמרכז שכונתי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17398חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14617שכונת מגורים ומרכז מסחר ותעסוקה שכונתי, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/12/2006תאריך פרסום: 27/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5609. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600830/08/2006