תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 16

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 16
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין למתן לגיטימציה לבית קיים כולל תכנית בינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17393חלק63-64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2001תאריך פרסום: 15/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4972. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות21/11/2000תאריך פרסום: 21/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4934. שנה עברית: התשסא .