תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 54

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 54
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי בקוי הבהין הקבועים בתוכנית גמרש 150 ו- 151 ומתן לגיטימציה לבניה קיימת .

- עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי בקווי בנין עפ"י המסומן בקו המרוסק אדום במצב מוצע בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600430/04/2006