תוסםת מגורים בקומה ד'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 089/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוסםת מגורים בקומה ד'
מספר: 089/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מגורים בקומה ד'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16877חלק17