תוספות בניה לבניין קיים ברחוב נעמי 8, שכונת גבעת חנניה (אבו טור)

תוכנית 12048

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספות בניה לבניין קיים ברחוב נעמי 8, שכונת גבעת חנניה (אבו טור)
מספר: 12048
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת בינוי לשם תוספות בניה לבניין ברח' נעמי 8 .
תוספת שטחים ליחידות דיור קיימות בקומת הקרקע ובקומה א' .
תוספת יחידת דיור חדשה בקומות ב' ו- ג' .
תוספת מעלית בחזית המזרחית של הבנין .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 לאזור מגורים ב' .
2. תוספת 319.50 מ"ר מעל המצב המאושר וקביעת שטחי הבניה המירביים .
בחלקה ל- 759.00 מ"ר מתוכם 690.00 מ"ר שטחים עיקריים.
3. תוספת 2 קומות וקביעת מספר הקומות בבנין ל- 4 קומות מעל קומת מרתף.
4. תוספת יח"ד אחת וקביעת מספר יחידות הדיור בחלקה ל- 4 יח"ד.
5. תוספת מעלית חיצונים בחזית המזרחית של הבנין .
6. קביעת קווי בינוי חדשים לתוספות הבניה, כאמור.
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
8. קביעת הוראות בדבר גדר ומבנה קל להריסה .
9. קביעת הוראות בדבר עצים להעתקה .
10. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםנעמי

תיאור המיקום:
גבעת חנניה
קואורדינטה מערב מזרח Y 221545
קואורדינטה דרום צפון X 630985
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30511חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 227. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות26/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 99. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/05/2008
קבלת תכנית10/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות201000326/01/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106516/09/2009
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200801421/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה