תוספות בניה לשם הרחבת בית אבות קיים בשטח ברח' אהרון פישל 1 - שכ' הבוכרים

תוכנית 2740/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספות בניה לשם הרחבת בית אבות קיים בשטח ברח' אהרון פישל 1 - שכ' הבוכרים
מספר: 2740/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת בינוי לתוספת בניה , לשם הרחבת בית האבות הקיים בשטח, כמפורט להלן:
1. תוספת חדר אוכל במפלס 6.21 +
2. השלמת קומה במפלס 9.24 +
3. תוספת שתי קומות עליונות.
כל האמור לעיל יהא בהתאם לנספח בינוי.
ב. קביעת קוי בנין חדשים לתוספות הבניה המוצעות.
ג. הגדלת מספר הקומות המירבי מ- 3 קומות ל- 5 מעל קומת מרתף.
ד. הגדלת שטחי בניה מירביים בשטח ל- 4.840 מ"ר מתוכם 538 מ"ר שטחי שירות ו- 4.302 מ"ר שטחים עיקריים.
ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםפישל אהרן

תיאור המיקום:
שכ' הבוכרים,
שטח בין קואורדינטות אורך 170/700 - 170/775
לבין קואורדינטות רוחב 123/200 - 123/250
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30084חלק68-71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2740/ בתוספת בניה לבית אבות שיבה טובה - שכ' הבוכרים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו26/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית24/06/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות15/08/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2002תאריך פרסום: 07/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5045. עמוד: 1092. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2001
קבלת תכנית20/05/2001