תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, יח"ד חדשות וקומת מחסנים - שכ' מאה שערים

תוכנית 8438

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, יח"ד חדשות וקומת מחסנים - שכ' מאה שערים
מספר: 8438
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 3 לאזור מגורים 3 מיוחד.
ב. קביעת בינוי להרחבת דיור לשתי יחידות דיור בשתי הקומות, ראשונה ושניה באגפו הצפוני של הבנין, בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת בינוי להקמת קומת מחסנים תת - קרקעיים מתחת לבנין.
ד. קביעת בינוי להוספת שתי קומות להוספת יחידות דיור בהתאם לנספח הבינוי.
ה. קביעת קוי בנין חדשים לתוספת הבניה.
ו. קביעת מס' הקומות המירבי ל- 4 קומות מעל קומת מחסנים תת קרקעית.
ז. הגדלת מס' יחידות הדיור מ- 4 ל- 6 .
ח. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח החלקה ל- 724.77 מ"ר מתוכם 496.94 מ"ר שטחים עיקריים ו- 227.83 מ"ר שטחי שירות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהרב סלנט

תיאור המיקום:
שכונת מאה שערים,
שטח בין קואורדינטות אורך 221/075 - 221/025
לבין קואורדינטות רוחב 632/500 - 632/550
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30062חלק113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1702. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות24/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1239. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/2003
החלטה בדיון בהפקדה06/10/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/03/2002
קבלת תכנית29/01/2002