תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' הנורית - שכ' עיר גנים

תוכנית 7427

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת יח"ד קיימות ברח' הנורית - שכ' עיר גנים
מספר: 7427
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור מגורים 2 , אזור מגורים רב קומות לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת בינוי להרחבת דיור סטנדרטי בבנינים מס' 124, 123, ו-125 בהתאם לנספח בינוי.
ג. קביעת קוי בנין מירביים לתוספת הבניה כאמור.
ד. קביעת שטחי בניה מירביים לתוספת בשטח החלקה וקביעתם ל- 3.615.72 מ"ר מתוכם 829.14 מ"ר שטחי שירות ו- 2.786.58 מ"ר שטחים עיקריים.
ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ו. קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהנורית

תיאור המיקום:
שכ' עיר גנים ,
שטח בין קואורדינטות אורך 166/200 - 166/375
לבין קואורדינטות 128/800 - 128/925
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30439חלק73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו17/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2002
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3401. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2001
קבלת תכנית15/01/2001