תוספות בנייה לשם הרחבות יח"ד קיימות בבנין 123, נוה יעקב, רח' אסטורה 123

תוכנית 11179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספות בנייה לשם הרחבות יח"ד קיימות בבנין 123, נוה יעקב, רח' אסטורה 123
מספר: 11179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : תוספות בניה בעמודות לשם הרחבות יח"ד קיימות בבנין מס' 123.
2. שינוי יעוד מאזור מגורים 2 לאזור מגורים מיוחד .
3. קביעת בינוי לתוספות בעמודות בחזית מזרחית של בנין 123 לשם הרחבת יח"ד קיימות בכל הקומות.
4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף 483.15 מ"ר שטחים עיקריים.
5. שינוי קווי הבניין וקביעת קווי בנין חדשים.
6. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאסטורה

תיאור המיקום:
שכונת נוה יעקב,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה:
אורך בין 223/525 - לבין 223/450
רוחב בין 638/625 - לבין 638/500
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30644חלק57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2827קביעת בינוי חדש בנוה יעקב.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 1996. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות20/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2726. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/12/2005
קבלת תכנית17/11/2005