תוספת אגף לבניין מגורים, קרית הלאום מתחם משרד החוץ הישן

תוכנית 13075

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת אגף לבניין מגורים, קרית הלאום מתחם משרד החוץ הישן
מספר: 13075
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30864חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/10/2009
קבלת תכנית23/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201001127/07/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000407/03/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200902306/12/2009