תוספת אחוזי בניה , כפר סולם

תוכנית גנ/ 16041

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת אחוזי בניה , כפר סולם
מספר: גנ/ 16041
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים מיוחד.
שינוי באחוזי בניה מותרים.
שינוי בגובה בניין מותר.

עיקיר התכנית:
הגדלת אחוזי בנייה המותרים בתכנית מס' ג/ 11752.
קביעת תכליות המותרות בשטח התכנית המסומן בתשריט.
קביעת הורואות בניה ,צפיפות,מרווחי בניה ,גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17114חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/02/2006
קבלת תכנית16/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601527/09/2006