תוספת אחוזי בניה מש' יהב:

תוכנית ג/ 13894

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת אחוזי בניה מש' יהב:
מספר: ג/ 13894
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי בניה מותרים בשטח המגורים בהתחשב בטופוגרפית המבנה היוצרת חלל קומה מתחת למפלס כביש מס' והכללת שמושי חללים בחלל בין גג הרעפים לתקרת קומה שניה, ולגיטימציה למבנה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15438חלק16-17, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9466סמדר עילית, יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2251. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/08/2003תאריך פרסום: 14/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5215. עמוד: 3797. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/04/2003
קבלת תכנית30/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200303324/11/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33531/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301418/06/2003