תוספת אחוזי בניה, שינוי קו בנין אחורי, תוספת קומה. ברכת הארץ בע"מ.

תוכנית אל/ 195/ 6/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תוספת אחוזי בניה, שינוי קו בנין אחורי, תוספת קומה. ברכת הארץ בע"מ.
מספר: אל/ 195/ 6/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת אחוזי בניה: 32 אחוז לקומת קרקע.
2. שינוי קו בניין אחורי מ- 5 מטר לקו בניין "0".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדרבי פנחס בן יאיר

תיאור המיקום:
אלעד רובע D

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5758חלק68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4305. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/08/2005
החלטה בדיון באישור תכנית04/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2675. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/02/2004
קבלת תכנית03/08/2003