תוספת בינוי ותוספת 5 יח"ד , צור באחר

תוכנית 12952

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת בינוי ותוספת 5 יח"ד , צור באחר
מספר: 12952
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בינוי והגדלת מס' יח"ד מ- 3 יח"ד ל-8 יח"ד .

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של קרקע מאזור מגורים 4 מיוחד למגורים ב'
- תוספת 5 יח"ד לסה"כ 8 יח"ד .
- קביעת מספר הקומות המירבי ל- 4 קומות מעל קומת מרתף .
- קביעת גובה מירבי ל- 19.78 מטר מעל 0.00 .
- קביעת שטחי הבניה המירביים לסה"כ הבנין ל- 1648.93 מ"ר (מתוכם 1159.91 מ"ר שטחים עיקריים ו- 489.02 מ"ר שטחי שירות ).
- קביעת קווי בנין מירביים חדשים .
- קביעת הוראות בגין חניה תת קרקעית.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח .
- קביעת הוראות בגין הריסה
- קביעת הוראות בגין עצים לשימור .
- קביעת הוראות להוצאת היתר בניה.
- קביעת הוראות בגין הרחבת דרך .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכונת צור באחר
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30786חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/2012
לא הוגשו התנגדויות21/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/07/2012תאריך פרסום: 26/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6450. עמוד: 5447. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה03/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2010
קבלת תכנית28/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201202021/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה