תוספת בניה +לגיטמציה למבני עזר

בקשה ועדה מקומית 22/ 16704

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה +לגיטמציה למבני עזר
מספר: 22/ 16704
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה + לגיטמציה למבני עזר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולהבציר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16704חלק88