תוספת בניה בעליית גג בצמחי היהודים 18 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3541/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה בעליית גג בצמחי היהודים 18 ת"א
מספר: 3541/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תנאים ברח' צמחי היהודים 18 ת"א.
גוש: 6769 חלקה: 87

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוצמחי היהודים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6769חלק87
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3725/01/2004