תוספת בניה בצמוד לחזית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51906

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה בצמוד לחזית
מספר: תא/ 04/ 51906
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בצמוד לחזית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולילינבלום, פינס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7422חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200407106/09/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200406516/08/2004