תוספת בניה בקומה א' וקומת גג ופרגולה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5576

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה בקומה א' וקומת גג ופרגולה
מספר: תא/ 05/ 5576
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומה א' וקומת גג ופרגולה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומזל גדי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7019חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602009/03/2006