תוספת בניה בקומה 10 לדירה בחזית המערבית בבנין טורי קיים.הפיכת קומת הגג לדירה.

תוכנית נת/ 553/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת בניה בקומה 10 לדירה בחזית המערבית בבנין טורי קיים.הפיכת קומת הגג לדירה.
מספר: נת/ 553/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת בניה בקומה 10 לדירה בחזית המערבית בבנין טורי קיים.
ב. הפיכת קומת הגג לקומה, באחד האגפים של הבנין - באגף המערבי.
ג. שינוי קו בנין קדמי מ-10 מ' ל- 9.30 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהשד ניצה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8272חלק165
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 100/ ש/ 1תכ' מתאר מס' נת/100/ש/1שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/2012
החלטה בדיון בולחוף09/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2005
קבלת תכנית18/04/2005