תוספת בניה בקומות 2 ו-3 ,סגירת פטיו והשלמת מרפסת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5213

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה בקומות 2 ו-3 ,סגירת פטיו והשלמת מרפסת
מספר: תא/ 06/ 5213
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומות 2 ו-3 ,סגירת פטיו והשלמת מרפסת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואבידן דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6615חלק304
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200604726/06/2006