תוספת בניה בקומת מרתף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 043/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה בקומת מרתף
מספר: 043/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בנייה בקומת מרתף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16506חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002121/04/2010