תוספת בניה בקומת קרקע ביצרון 12 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3559/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה בקומת קרקע ביצרון 12 ת"א
מספר: 3559/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומת קרקע, פטור מתקן חניה, בצרון 12, משה דיין 129 גוש: 6150 חלקה 401-402

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוביצרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק401-402
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4010/10/2004