תוספת בניה בקומת קרקע לאחר לצד בשטח של 19.96 מ"ר

בקשה ועדה מקומית 3546/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: תוספת בניה בקומת קרקע לאחר לצד בשטח של 19.96 מ"ר
מספר: 3546/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בקומת קרקע לאחר לצד בשטח של 19.96 מ"ר. שטח הדירה לאחר התוספת יהיה 165.40 מ"ר. פרגולה בחצר אחורית + גגון בחזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6034חלק26
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004