תוספת בניה בקומת קרקע. רח' ברכיהו 1, שכ' בית הכרם

תוכנית 5761/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תוספת בניה בקומת קרקע. רח' ברכיהו 1, שכ' בית הכרם
מספר: 5761/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
1. הפיכת שטח מחסן וחניה בקומת מרתף לשטח עיקרי.
2. תוספת בניה בקומת קרקע .
הכל לשם הרחבות יח"ד קיימות , בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
ב. שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים עפ"י התשריט.
ג. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל- 723.35 מ"ר (מתוכם 649.02 מ"ר שטים עיקריים ו - 74.33 מ"ר שטחי שירות ).
ד. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ה. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ו. קביעת הוראות בגין מדרגות וגדרות להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםברכיהו

תיאור המיקום:
שכונת בית הכרם
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה :
אורך: בין - 218/050 - 218/125
רוחב: בין - 631/575 - 631/650
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30159חלק111
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4665. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1586.
פרסום להפקדה בעיתונים20/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/06/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/11/2004
קבלת תכנית08/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200600711/04/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501411/09/2005