תוספת בניה בק.ק. ועליית גג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5542

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה בק.ק. ועליית גג
מספר: תא/ 05/ 5542
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בק.ק. ועליית גג

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואנילביץ מרדכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7068חלק193
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/05/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601416/02/2006