תוספת בניה בק.ק. ושינויים פנימיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5526

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תוספת בניה בק.ק. ושינויים פנימיים
מספר: תא/ 05/ 5526
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בק.ק. ושינויים פנימיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפועולי הגרדום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק196
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200602320/03/2006